Cast Announcement for Vanguard ~Virtual Stage~ Link Joker Arc

[Performance Schedule] Tokyo: April 1st – April 9th, 2016 [Theater] Tokyo: AiiA 2.5 Theater Tokyo [Cast] Ohira Shunya as Sendou Aichi Kento as Kai Toshiki Noujou Ami as Tokura Misaki Souma Shinta as Katsuragi Kamui Ishiwatari Masyu as Miwa Taishi Shiba Konona as Narumi Asaka Sakagaki Reiji as Shinjou Tetsu Morishima Shuuta as Nitta Shin…